Aktywna ochrona - psy pasterskie
Psy pasterskie to typy psów wyspecjalizowane, predysponowane albo wytrenowane - do niezależnego patrolowania pastwiska albo do zaganiania zwierząt hodowlanych.
Aktywna ochrona - inne zwierzęta stróżujące
Skuteczność wymienionych zwierząt pozostaje w fazie eksperymentalnej i/lub opiera się na ich epizodycznym wykorzystaniu jako środka prewencyjnego wobec zagrożeń ze strony drapieżników innych niż wilki