Piszę. Redaguję. Konsultuję.


Pasterstwo
Tematyka dotycząca psów pasterskich pracujących - stróżujących i zaganiających.
Koegzystencja z wilkami - nauka w praktyce
Teoria i praktyka zakresu koegzystowania z wilkiem w sąsiedztwie pastwiska i domostwa.
Wilk naukowo
Wiedza obejmująca wilczy behawior oraz ekologię behawioralną w kontekście podgatunków / lokalnych populacji wilka szarego.

Gonadektomia psa a hybrydy wilka
Rozpatrując gonadektomię w kontekście krzyżowania psa i wilka w naturalnie napotkanych warunkach - znikomy procent globalnej populacji psa domowego bytuje jako towarzyszące czy pracujące. Kontrastującą resztę stanowią wolno-żyjące psy bezpańskie lub zdziczałe.
-