Etologia porównawcza psa i wilka
Szkic etologiczny - kontekstowy dla obu spokrewnionych gatunków genus Canis.
Psy pasterskie stróże stada
Zadaniem LGD jest zlokalizować drapieżnika i wypłoszyć go. Wzorcowy owczarek podhalański nie będzie próbował atakować drapieżnika (nie zostawi pilnowanego stada bez ochrony); zamiast tego zbierze inwentarz w jednym miejscu, przyjmując pozycję pomiędzy nim a obiektem zmniejszającym dystans.
Wilki z Yellowstone, w behawioralnym rytmie troficznej kaskady
Wilki z Yellowstone są bez wątpienia najdokładniej przestudiowaną populacją wilka w historii. Każda potwierdzona informacja w zakresie naukowo-badawczym w nienaruszonym ekosystemie parku stanowi przedmiot wiedzy o zasięgu wykraczającym daleko poza jego granice.
Gonadektomia psa a hybrydy wilka
Rozpatrując gonadektomię w kontekście krzyżowania psa i wilka w naturalnie napotkanych warunkach - znikomy procent globalnej populacji psa domowego bytuje jako towarzyszące czy pracujące. Kontrastującą resztę stanowią wolno-żyjące psy bezpańskie lub zdziczałe.