Aktywna ochrona
Zwierzęta zaganiające i stróżujące.
Pasywna ochrona
Ogrodzenia oraz łagodne metody odstraszające.

Wilk - postępowanie “po szkodzie”
Zawsze istnieje ryzyko, że wilk - jak każdy inny drapieżnik - w zgodzie ze swoją naturą zapoluje na łatwo dostępne zwierzęta gospodarskie, pozostawione na nieogrodzonym, niestrzeżonym lub słabo chronionym pastwisku. To ryzyko jest tym większe, im bliżej wilczego terytorium owo zdarzenie ma miejsce.