Wilki z Yellowstone, w behawioralnym rytmie troficznej kaskady
Wilki z Yellowstone są bez wątpienia najdokładniej przestudiowaną populacją wilka w historii. Każda potwierdzona informacja w zakresie naukowo-badawczym w nienaruszonym ekosystemie parku stanowi przedmiot wiedzy o zasięgu wykraczającym daleko poza jego granice.
Behawior i ekologia szarego wilka
Wilk europejski [Canis lupus lupus] - nazywany również wilkiem euroazjatyckim -jest kontynentalnym podgatunkiem wilka szarego [Canis lupus]. Wszystkiepodgatunki wchodzące w skład tego gatunku należą do psowatych [genus Canis] -rodziny łączącej formy wymarłe (w tym legendarny Canis dirus) oraz żyj…