Obroża elektryczna jako element ochrony zwierząt na pastwisku

Obroże wspomnianego typu miałyby być zakładane drapieżnikom rezydującym w pobliżu pastwiska wchodzącego w skład rewiru ich polowań. Dalsze testy i badania naukowe odpowiedzą na pytanie o skuteczność tejże metody w kontekście jej opłacalności na szerszą skalę (odsetek faktycznie zaatakowanych przez wilki owiec jest wciąż statystycznie znikomy).

Całe przedsięwzięcie wydaje się dość skomplikowane - dzikie drapieżniki musiałyby zostać powyłapywane, po czym powypuszczane na wolność już w założonych, aktywnych obrożach (szacunkowo 14 tys wilków migruje po Europie). Z praktycznego punktu widzenia, tego typu działalność miałaby charakter prewencyjny - w odpowiedzi na informacje od pasterza, po potwierdzeniu działalności wilczej grupy rodzinnej na raportowanym terenie, oraz po ustaleniu pary wiodącej (rodziców), celem wykluczenia potencjalnej pomyłki, aby zgodnie z prawem uśpić jedno z nich (strzał z odległości) zamiarem instalacji urządzenia, które stanowiłoby dodatkową wartość naukową, jeśli generowałoby rzetelne dane do statystyk i analiz (monitoring populacji wilka).
Technicznie rzecz ujmując, metoda zaproponowana w Europie sugeruje instalację obróż zaopatrzonych w technologię Bluetooth 5.0 (opcjonalnie NFC w przyszłości) zarówno polującym wilkom, jak i wypasanym owcom. Dotychczas testowana miała miejsce w Wisconsin 2004 roku, z udziałem "technologii niewidocznych ogrodzeń" Innotek (USA), gdzie zaopatrzone w obroże GPS wilki otrzymywały impuls elektryczny po przekroczeniu wytyczonej linii granicznej. Przy obecnych założeniach sparowane obroże mają wysyłać sygnał wstrząsowy na odległość 100 metrów pomiędzy pasącą się owcą a zbliżającym drapieżnikiem w trybie mobilnym (bluetooth), nie ograniczającym funkcjonowania.

W roku 2018, odpowiadając na zbiorczy wniosek organizacji prozwierzęcych, w Wielkiej Brytanii zabroniono używania obróż elektrycznych na psach domowych i innych zwierzętach towarzyszących, w tym dystrybucji tych urządzeń w ogóle. Wraz z postępem - popartej wynikami badań naukowych - wiedzy z zakresu zwierzęcego behawioru oraz etologii kognitywnej, tradycyjne szkolenie oparte na karaniu (awersja) jest sukcesywnie wypierane przez nagradzanie jako priorytet.

Zastosowanie warunkowania awersyjnego pozostaje w sferze eksperymentalnych technik mających zniechęcać/odstraszać dzikie psowate. W przypadku dzikich zwierząt, które z natury zachowują dystans (co z kolei wyklucza skłonność do współpracy) wobec człowieka, traktowanego jako zagrożenie, żadna forma wzmocnienia pozytywnego nie rokuje oczekiwanego rezultatu, o ile nie są to osobniki odchowane/urodzone w rezerwatach, od szczenięcia umiejętnie oswajane pod fachowym okiem profesjonalnego opiekuna.

Author image
About AgroWilk
Poland Website
Portal poświęcony edukacji z dziedziny nieinwazyjnych technik zapobiegania atakom drapieżników na zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, w kontekście ekologii behawioralnej wilka Europejskiego.
Author image
certyfikowany behawiorysta (psy, wilki) | naukowiec (zachowania drapieżne, ekologia behawioralna wilka szarego) | student wizerunku wilka w legendach i wierzeniach | pasjonatka psów pasterskich
You've successfully subscribed to Canine Hacking PL
Great! Next, complete checkout for full access to Canine Hacking PL
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.