Pasywna ochrona przed atakami drapieżników - ogrodzenia
Zrozumienie koegzystencji z drapieżnikami w bezpośrednim otoczeniu pastwiska obliguje do rezygnacji z typowych ogrodzeń konstruowanych z desek, żerdzi albo gęstej siatki. Prowizoryczne zapobieganie rozpraszaniu wypasanego inwentarza poza granice pastwiska w sytuacji drapieżnik-ofiara nie wystarczy
Pasywna ochrona przed atakami drapieżników - fladry
Fladry w połączeniu z ogrodzeniem elektrycznym wydają się optymalnym rozwiązaniem na większym areale pastwiska i/lub przy częstszej relokacji stada na potrzeby wypasu.
Pasywna ochrona - metody awersyjne
Skuteczność wymienionych środków pozostaje w fazie eksperymentalnej i/lub opiera się na ich epizodycznym wykorzystaniu jako środka prewencyjnego wobec zagrożeń ze strony drapieżników innych niż wilki.