Tag: eko-triangle

Total 11 Posts
ekoturystyka | agroturystyka | profesjonalne pasterstwo | etyczna ochrona pastwiska | nieinwazyjne techniki ochrony przed wilkami | eko-świadomość drapieżników | geneza psa domowego | interakcje pies-wilk w przyrodzie | hybrydy psa i wilka

Pies w lesie

Dzikie łąki i lasy nastrajają ekoturystycznie, motywując do długich spacerów z psem biegającym bez smyczy. Odpowiednie przepisy polskiego prawa regulują status takiej formy rekreacji - zabraniają zakłócania rytmu leśnego ekosystemu, w tym wprowadzania psów bez kontroli do lasu.
Continue Reading

Natura relacji pies-wilk

LGD jest jedynym współczesnym typem psa, posiadającym kompetencje pozwalające na wyparcie drapieżnika z prywatnego terytorium Dla domowego psa każda konfrontacja tejże kategorii stanowi realne, czasem śmiertelne niebezpieczeństwo.
Continue Reading

Wilk - postępowanie "po szkodzie"

Zawsze istnieje ryzyko, że wilk - jak każdy inny drapieżnik - w zgodzie ze swoją naturą zapoluje na łatwo dostępne zwierzęta gospodarskie, pozostawione na nieogrodzonym, niestrzeżonym lub słabo chronionym pastwisku. To ryzyko jest tym większe, im bliżej wilczego terytorium owo zdarzenie ma miejsce.
Continue Reading
You've successfully subscribed to Canine Hacking PL
Great! Next, complete checkout for full access to Canine Hacking PL
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.