Wilczyca - o amerykańskim wilku przekraczającym granice rezerwatu

Tę książkę powinniśmy czytać jako ostrzeżenie przed czymś, do czego nigdy nie możemy dopuścić.

— pisze Adam Wajrak w rekomendacjach na okładce, myśląc w kontekście stabilnej sytuacji populacji wilka na obszarach chronionych przez Unię Europejską, w tym lokalnie pozostającej pod ścisłą ochroną w Polsce, moim rodzimym kraju.

"Wilczyca" jest książką dedykowaną "Szóstce" - "06" albo "She Wolf" dla wielbicieli wilków w Stanach Zjednoczonych  - oraz niezwyklej sympatii, jaką solidarnie obdarzyli tę liderkę zarówno doświadczeni rezydenci regularnie przebywający w parku Yellowstone, jak i sezonowi / gościnnie odwiedzający.

To historia opowiedziana wprost, oparta na szczegółowym wywiadzie i skrupulatnych notatkach obserwatorów tamtejszych dzikich drapieżników (w tym profesjonalnych); pospołu przez pryzmat ekoturystyki, działalności naukowo-badawczej[1] oraz z punktu widzenia typowej, miejscowej tradycji myśliwskiej (traperzy, współcześni myśliwi).

Jeśli zakaże się polowań, zniknie główne uzasadnienie powszechnego dostępu do broni.

— uzasadnia myśliwy, który zastrzelił zaobrożowaną "Szóstkę" w sezonie łowieckim, legalnie dla stanu Wyoming, posiadając stosowne zezwolenie (ze względu na presję medialną woli pozostać anonimowy).
Sytuacja amerykańskiego wilka szarego jest skrajnie odmienna od sytuacji jego pobratymców w Europie, gdzie mogą migrować swobodnie pod jurysdykcją UE, towarzyszące temu emocje społeczne są z reguły pozytywne (lub umiarkowane), zaś instytucja powszechnego zapotrzebowania na broń palną nie funkcjonuje. Okazuje się, że myślistwo USA samo w sobie stanowi zaledwie 6% całej machiny branżowej, gdy tymczasem problem amerykańskiego wilka w pewnych sferach politycznych służy za kartę przetargową.

Cały spektakl rozgrywa się na tle reintrodukcji wilka do Yellowstone[2] - procesu pilnie śledzonego przez biologów, ekologów, studentów i badaczy, który wystartował obalając jedną skostniałą teorię behawioralną psowatych po drugiej - gdzie aktorami są żyjące tam zwierzęta.
Dokładnie opisane (według notatek i relacji) sytuacje wymagające siłowego rozwiązania konfliktów wynikających z kompleksowych zachowań społecznych oraz silnej więzi terytorialnej wśród wilków dowodzą, jakże skomplikowana jest struktura ich lokalnej populacji, którą zachwiać może każde nieostrożne / nieprzemyślane / przypadkowe wykluczenie zaledwie jednego partnera z pary wiodącej pojedynczą migrującą po sąsiadujących ze sobą terytoriach grupę.

Wilk podczas każdego polowania ryzykuje życiem, a robi to kilka razy w tygodniu.

Literatura kompetentna, poza jedynym zgrzytem w rozdziale "Źrodła" - teoria na temat wspólnej genezy psa i wilka (a potem jej rozwidlenia) nie została osnuta na profesjonalnej wiedzy, przez co jest mocno sprzeczna ze współczesnym dorobkiem naukowym w dziedzinie ekologii behawioralnej psa domowego. Brak uzasadnienia, czy autor korzystał z jakiejkolwiek literatury fachowej przy jej przytaczaniu.


[1] Mowa o wszelkich badaniach prowadzonych pod kątem zachowania wilka szarego w naturalnym środowisku (bazowe studium doprowadziło m.in. do obalenia teorii dominacji, wprowadzenia dowiedzionej naukowo definicji wilczej grupy oraz ustalenia statusu lidera - zakładana funkcja osobnika alfa/beta/omega utraciła swoje pierwotne znaczenie merytoryczne) oraz kluczowego wpływu tego szczytowego drapieżcy na zasiedlany ekosystem (vide kwestia kaskady troficznej).
[2] Istota i geneza reintrodukcji wilka do Yellowstone zasługuje na osobny artykuł.

Author image
certyfikowany behawiorysta (psy, wilki) | naukowiec (zachowania drapieżne, ekologia behawioralna wilka szarego) | student wizerunku wilka w legendach i wierzeniach | pasjonatka psów pasterskich
You've successfully subscribed to Canine Hacking PL
Great! Next, complete checkout for full access to Canine Hacking PL
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.